Chính Sách Bảo Mật Tại Website 123windigital

chính sách bảo mật 123win
Chính Sách Bảo Mật Tại Website 123windigital

Địa chỉ trang web chúng tôi: https://123win.digital/

Thông tin nào bị thu thập và tại sao thu thập?

Bình luận

Khi người dùng gửi bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin từ biểu mẫu bình luận, bao gồm địa chỉ IP của họ và chuỗi user agent của trình duyệt sử dụng, nhằm hỗ trợ quá trình phát hiện spam.

Chúng tôi cũng tạo một chuỗi ẩn danh (được gọi là hash) từ địa chỉ email của bạn, có thể sử dụng cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng Gravatar hay không. Để biết thêm về Chính Sách Bảo Mật của Gravatar, bạn có thể xem tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi duyệt và chấp nhận bình luận của bạn, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận đó.

Thư viện ảnh

Nếu bạn muốn tải hình ảnh lên trang web, hãy hạn chế việc đi kèm với hình ảnh thông tin vị trí như dữ liệu EXIF GPS. Điều này quan trọng vì người truy cập trang web có thể tải và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh một cách dễ dàng.

Cookies

Khi bạn tham gia viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ email, và địa chỉ trang web để tạo một cookie. Cookie này được sử dụng để giúp bạn tiện lợi hơn khi viết bình luận, vì nó sẽ lưu thông tin này để bạn không cần phải nhập lại chúng nhiều lần trong tương lai. Thời gian lưu giữ của cookie này là một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ cài đặt một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ sử dụng cookie hay không. Điều quan trọng là cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động bị gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ sử dụng một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập mới nhất sẽ được lưu trong khoảng hai ngày, trong khi lựa chọn hiển thị mới nhất sẽ được lưu trong một năm.

Nếu bạn chọn chức năng “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong khoảng hai tuần. Chú ý rằng khi bạn thoát tài khoản, thông tin đăng nhập trong cookie sẽ bị xóa.

Nếu bạn thực hiện chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được tạo và lưu trên trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết mà bạn đã chỉnh sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau một ngày.

Những nội dung được nhúng từ trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như video, hình ảnh, hoặc bài viết. Nội dung được nhúng này sẽ hoạt động giống như khi bạn truy cập trang web gốc.

Tuy nhiên, các trang web nguồn này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, tích hợp các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm theo dõi cách bạn tương tác với nội dung được nhúng, đặc biệt là khi bạn đăng nhập vào tài khoản của họ trên trang web nguồn.

123windigital chia sẻ dữ liệu của bạn cho ai?

Khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Dữ liệu của bạn được tồn tại trong bao lâu?

Khi bạn thêm một bình luận, bình luận đó cùng với siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Hành động này nhằm mục đích tự động phát hiện và chấp nhận bất kỳ bình luận nào mà không cần chúng phải đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp trong hồ sơ người dùng sẽ được lưu trữ. Tất cả người dùng có khả năng xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên của trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin này.

Quyền người dùng với các dữ liệu cá nhân?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trên trang web hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, trừ trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ theo quy định hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gừi đến đâu?

Các bình luận từ khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra bằng dịch vụ tự động để phát hiện spam.